Felix & Sofie is het maandelijkse podium voor filosofie in Amsterdam. Felix & Sofie bestaat sinds oktober 1999 en is een initiatief van de Stichting An Sich.

Redactieleden
Marcel Zuijderland
Sophie van Balen - voorzitter
Floris van der Burg - secretaris
Kamiel Feiertag - penningmeester
Werner van Rossum
Justin Klinkenberg
Gwendolyn Bolderink
Sjaroes Salimian
Alrun Bernhard
Kasper Essers
Postadres
Felix & Sofie
Kermispad 19
1033 WX Amsterdam

Contact
info[at] felix-en-sofie [punt] nl
Donaties
De toegang tot Felix & Sofie is 9,75 euro (studenten en stadspashouders 7,50 euro). Dit is zo laag dankzij Perdu, sponsoring en giften. Ook is de redactie van Felix & Sofie geheel vrijwillig. Uw donatie is van harte welkom op NL13 INGB 0004 1673 91 t.n.v. stichting An Sich te Amsterdam. Alvast bedankt!
Credits website
Ontwerp en onwtikkeling
door Floris van Driel

Gemaakt met Webflow