Het filosofisch café van Amsterdam. Elke derde dinsdag van de maand.

May 17, 2022
Perdu (Kloveniersburgwal 86, Amsterdam)
20:00 t/m 22:00 (deuren 19:30)

Gooien als een meisje

‘Je gooit als een meisje!’ Wanneer een man zonder al te veel overtuiging een bal naar voren werpt, kan het gebeuren dat hij deze opmerking naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Seksisme heeft ook het sportveld nog lang niet verlaten. Maar gooien vrouwen écht anders (en slechter) dan mannen? En zo ja, wat betekent dat voor hoe vrouwen zich verhouden tot de wereld? In haar befaamde essay Throwing Like a Girl onderzoekt Iris Marion Young deze vragen. Haar conclusie? In een seksistische samenleving kunnen vrouwen zich minder vrij bewegen.

Felix & Sofie

Het filosofisch café van Amsterdam