18/1/2022
Online editie via Zoom
20:00 t/m 21:00

Is moraal meer dan alleen een mening?

Met de eerste editie Felix & Sofie van het nieuwe jaar gaan we iets nieuws doen: in plaats van een ‘klassiek’ programma met sprekers en een panelgesprek, willen we ditmaal het gesprek tussen het publiek een podium bieden.

Het programma van dinsdag 18 januari wordt dus uitdrukkelijk interactief: als redactie introduceren wij kort het onderwerp, waarna we de discussievraag bij u neerleggen. We nodigen u vervolgens uit om in kleinere groepjes onder begeleiding van een gespreksleider met de andere publieksleden in gesprek te gaan. Daarna voegen we het gehele publiek bij elkaar om gezamenlijk tot een grondiger begrip van de vraag te komen.

LET OP: De editie vindt online via Zoom plaats en wordt deze keer niet gestreamd via YouTube of opgenomen.

De hoofdvraag voor deze editie luidt: “(Hoe) is moraal meer dan alleen een mening?”

Een uitspraak met een morele stellingname, zoals “geld verdienen is niet belangrijk” eindigt vaak met de toevoeging “maar goed, dat is mijn mening” of “dat moet ieder zelf weten”. Die toevoeging wil zeggen dat iedereen zelf mag bepalen wat het goede leven is.

Aan de andere kant lijken we met zo’n uitspraak toch meer te willen mededelen dan alleen onze persoonlijke smaak of voorkeur: we willen ook iets zeggen over “wat goed is” of zou zijn voor iedereen. Vergelijk de bovenstaande daarom eens met deze tweede uitspraak: “Als niemand alleen voor het geld zou leven, zouden we in een betere wereld leven (maar dat is mijn mening).”

Daar zit een spanning: enerzijds is moraal een privézaak, anderzijds een publieke oproep en een oordeel over de levens van anderen. Deze spanning willen wij in het gesprek verder uitdiepen en onderzoeken. U bent van harte uitgenodigd!

Redactie en moderatie: Werner van Rossum, Ernst Meijer en Marcel Zuijderland

Over de sprekers

Overige Informatie

Deze editie bijwonen

Deze editie zou niet mogelijk zijn als we niet online waren. Het is dan ook de tweede editie van deze Felix & Sofie-winter in wisselende formats.

Deze interactieve editie is alleen via zoom bij te wonen. We nemen de editie niet op en streamen deze niet via facebook.
Link: https://eur-nl.zoom.us/j/91912113383
Meeting ID: 919 1211 3383

Wij kijken uit naar het programma en hopen u digitaal te ontvangen!