20/4/2021
Online editie via Zoom
20:00 t/m 22:00

De antieke Stoa: quick-fix voor het moderne leven?

Hedwig Gaasterland, Dennis de Gruijter, Floris van der Pol

De Stoa is in. Bijna wekelijks verschijnt er wel een nieuw boek, YouTube kanaal of website om ons de Stoïcijnse weg naar het goede leven te wijzen. De Stoïcijnse boeken vliegen als zoete broodjes over de toonbank. Wie niet genoeg heeft aan het Zakboekje van Epictetus of de Overpeinzingen van Marcus Aurelius kan zich laven aan moderne varianten als The Daily Stoic. Of neem het Handboek van de Moderne Stoïcijn, waarmee je je een jaar lang elke week met een nieuwe oefening kan bekwamen in de Stoïcijnse levenskunst.

Door de eeuwen heen bleven de Stoïcijnen weliswaar besprokenonder filosofen, maar de hedendaagse aandacht van het grote publiek isopvallend: ze verdringen moeiteloos de zelfhulpboeken van menig moderne goeroevan de boekenplank. En dat terwijl de klassieke Stoa echt geen quick-fix voorhet geluk of life-hack belooft.

Waar komt opeens na 2000 jaar die enorme belangstellingvandaan? Niet alleen de Stoa, ook filosofie in het algemeen is in. Maar waar demoderne filosofie eerst een moeizame vertaling van de academie naar het bredepubliek behoeft en zich geen ander doel stelt dan de filosofie zelf, staat deantieke filosofie geheel ten dienste van het dagelijkse leven. Bovendien levenwe in een tijd van grote mondiale problemen waar we als individu maar zeerbeperkt invloed op hebben. Ongemakkelijke waarheden stromen onophoudelijk engenadeloos bij ons binnen. Ja, dan vinden we bij de Stoa misschien troost. Wantterwijl het postmodernisme ons onophoudelijk wijst op de leegheid van hetbestaan en de machteloosheid van het individu tegenover de meestal onzichtbaremachinaties van het ‘systeem’, biedt de Stoa een aantrekkelijk alternatief:trek je terug in je ‘innerlijke citadel’ om van daaruit steeds moedig de wereldhet hoofd te bieden met wijsheid over wat wel en niet binnen je macht ligt.

Felix & Sofie begeeft zich in de antieke zuilengang omaldaar de Stoïcijnse levenskunst te onderzoeken met haar kenners, voorstandersen critici. Hoe trouw is het moderne Stoïcisme aan haar oorspronkelijkedenkers, wat heeft een 2000 jaar oude filosofie de moderne mens te bieden enwat heeft het Stoïcisme dat andere filosofieën niet hebben? Kunnen we hieroverin debat met behoud van gemoedsrust, om aan het einde van de avond onaangedaanmaar wijzer uit elkaar te gaan? De ervaring zal het leren.

Over de sprekers

Hedwig Gaasterland is classica en filosoof. Ze iswerkzaam als docent Grieks en Latijn. Zowel haar master- als promotieonderzoekbetrof het begrip Amor Fati bij Nietzsche. Haar onderzoek naar Amor Fati brachthaar grondige kennis van de antieke Stoa en de receptie van de Stoïcijnsefilosofie door de eeuwen heen. Hedwig zal tijdens de avond optreden alsonafhankelijk expert.

Dennis de Gruijter is filosoof, auteur en docent aanhet Haags Montessori Lyceum. Hij schreef in 2018 bij ISVW Uitgevers Desolidariteit van de schok over de fenomenologie van Jan Patocka. Dennis runteen Stoïcijnse praktijk en verzorgt jaarlijks een Stoïcijnse week aan de ISVWin Leusden. Dennis is deze avond dan ook de pleitbezorger van het moderneStoïcisme.

Floris van der Pol is filosoof, auteur en lezer. Nafilosofie gedoceerd te hebben aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeftFloris zich geheel toegelegd op het lezen en schrijven en doet daar verslag vanvia zijn website florisleest.nl en zijn YouTube kanaal. Hij heeft vier wekenals Stoïcijn geleefd en heeft daar een vlog van bijgehouden. Naar eigen zeggenis hij mild criticus en zal zich als zodanig opstellen tijdens de avond.

Programma en moderatie: Ernst Meijer

Overige Informatie

Deze editie vindt geheel online plaats, via Zoom en met eenlivestream naar Facebook en Youtube. Hieronder vindt u de verschillende links:

Zoom

Via Zoom kunt u de editie bijwonen en achteraf een vraagstellen aan de sprekers. Graag vragen we u uw microfoon op mute/stil te houden(links onderin het scherm). Het zoom-gesprek wordt opgenomen, dus als u uwcamera aan laat staan (ook links onderin), dan kan het zijn dat u in beeldkomt. Vanaf 19:50 kunt u hier aansluiten.

Link: https://eur-nl.zoom.us/j/92821039917

Meeting ID: 928 2103 9917

Livestream

We streamen de editie voor alle geïnteresseerden ook viaYoutube en Facebook.

Wij kijken uit naar het programma en hopen u digitaal teontvangen!