logo
Stichting An sich
EEN FILOSOFISCH CAFÉ
in Amsterdam
 
  Democritos
'Een leven zonder feesten
is als een lange weg
zonder kroeg'

Democritos
De interesse voor filosofie groeit. De doorbraak van filosofie in het voortgezet onderwijs, de toeloop naar cursussen van (volks)universiteiten en de groeicijfers van een blad als Filosofie Magazine laten dat zien. In de stad Amsterdam ontbreekt het op het ogenblik aan een plek waar filosofen en het grote publiek elkaar treffen. Stichting An Sich wil de kloof overbruggen door filosofie in Amsterdam een publiek gezicht te geven.
 
In nauwe samenwerking met Filosofie Magazine, Z-magazine, de Faculteit Wijsbegeerte van de VU en de afdeling Filosofie van de UvA, heeft de Stichting An Sich in 1999 een goed, gezellig, interessant en belangrijk filosofisch café in Amsterdam mogelijk gemaakt. Elke tweede dinsdag van de maand (zomermaanden uitgezonderd) wordt een avondvullend, informatief, filosofisch en lichtvoetig programma voorgeschoteld aan een breed publiek. Concrete ervaring met dit format is de afgelopen jaren opgebouwd door Filosofie Magazine, dat een soortgelijk café in Utrecht organiseert, waar gemiddeld 130 bezoekers op afkomen. Het café in Amsterdam zal grootschaliger van opzet zijn.
 
      Doelstelling
Het doel van Stichting An Sich is tegelijk bescheiden en ambitieus: een bijdrage leveren aan een reflexieve, filosofische cultuur in Amsterdam door middel van avondvullende programma's die intrigeren én diverteren. An Sich wil maandelijks (tien keer per jaar) een filosofisch café organiseren in de binnenstad van Amsterdam: kwalitatief hoogstaande, leerzame, filosofisch getinte, informele bijeenkomsten.
 
Immanuel Kant
'Ik houd er van
een glaasje te drinken'

Immanuel Kant
Achterliggende overwegingen
Wat de kerk is voor de theologie, is de kroeg voor de wijsbegeerte. Plato beschrijft al in zijn Symposion hoe filosofen en andere cultuurdragers elkaar onder het genot van een drankje kritisch aan de tand voelen. De Romeinen bedachten het spreekwoord In vino veritas, wat niets aan waarde heeft ingeboet. Het café is dé plaats waar academische filosofen, experts uit verschillende disciplines en organisaties en het brede publiek elkaar kunnen treffen. Er is alle reden dit treffen daadwerkelijk te laten plaatsvinden: reflectie op de eigen positie, het eigen handelen is van vitaal belang; niet alleen voor ondernemingen, die zich vrijwel continu lijken te reorganiseren, maar ook voor burgers in het algemeen. Reflexief handelen past in een tijd, waarin eenduidige richtlijnen en interpretaties aan belang hebben ingeboet. Individuen en instituties moeten zich steeds afvragen wat hun identiteit is, welke centrale doelen ze nastreven en op welke manier ze die doelen kunnen of mogen bereiken. Filosofie biedt daarbij, als cultuurvorm, denkmethode en wetenschappelijke discipline, de nodige hulpmiddelen.
 
 
  Inhoudelijke kwaliteit
An Sich zal, in nauw overleg met Filosofie Magazine, Z-Magazine en de faculteit/afdeling filosofie van de VU en de UvA, onderwerpen en sprekers aandragen. Hierbij kan geput worden uit het auteursnetwerk van de beide bladen en uit de expertise van de beide faculteiten. De feitelijke organisatie komt in handen van de stichting, die haar bestuursleden bij voorkeur uit de geledingen van de betrokken instanties werft.
 
  Socrates

'Het is blijkbaar
mogelijk dat
sommige vormen
van genot
nuttig zijn'

Socrates

  Locatie
Het filosofisch café vond vanaf dinsdag 12 oktober 1999 elke tweede dinsdag van de maand plaats in de foyer van Felix Meritis, aan de Keizersgracht in Amsterdam.
 
  Opzet van de avonden
De globale opzet van de avonden is als volgt: een luchtig begin in de vorm van humorvolle besprekingen van recent verschenen boeken (10 minuten), een gesproken column of interview met schrijver of denker of een optreden toneelgroep (30 minuten). Pauze (10 minuten), discussie met twee of drie filosofen, denkers of wetenschappers over een actueel thema. (90 minuten).
 
 
 
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche komt niet:
'De gezelligheid van kroegavonden
staat me volledig tegen.'

    Sprekers die in het filosofisch café in Utrecht verschenen:
Filosofen: Hans Achterhuis, Jos de Beus, Frans Jacobs, Sander Griffioen, Samuel IJsseling, André Klukhuhn, Henk Manschot, Andreas Kinneging, Harry Kunneman, Marli Huijer, Heleen Dupuis, René Boomkens, Frans van Peperstraten, Huib Schwab, Baukje Prins, Joachim Duijndam, Joep Dohmen. Schrijvers: Midas Dekkers, Bert Keizer, Karin Spaink, Herman Franke, Sevtap Baycili, Yvonne Kroonenberg, Nelleke Noordervliet, M. Februari, Dirk van Weelden. Journalisten/columnisten: Maurits Schmidt, Beatrijs Ritsema, Sjoerd de Jong, Pauline Terreehorst, Hijkelien Verrijn Stuart, Dorien Pessers, Herman Wigbold, Arnold Heumakers, Eric de Marez-Oyens. Politici: Margreeth de Boer (PvdA), Kees Klop (CDA), Rob van Gerwen (SP), Guikje Roethof (D66). Wetenschappers: Bert van Delen (jurist en directeur Genderkliniek), Iteke Weeda (sociologie), Ronald Plasterk (geneticus), Herman Vuysje (socioloog), Meerten Ter Borg (theoloog), Jolande Withuis (sociologe) en vele anderen.
 
logo an sich Over de Stichting An Sich
Stichting An Sich is een initatief van Erno Eskens, Arjan Spit en Bram Bos.
Meer informatie per email: info@felix-en-sofie.nl