Felix & Sofie: redactie en organisatie

Felix & Sofie is het maandelijkse podium voor filosofie in Perdu in Amsterdam. Felix & Sofie bestaat sinds oktober 1999 en is een initiatief van de Stichting An Sich.

Postadres:

Felix & Sofie
Mesdagstraat 39-2
1073 HK Amsterdam

Algemeen emailadres:

info@felix-en-sofie.nl

Redactieleden:

Marcel Zuijderland
Sophie van Balen - voorzitter
Kasper Bockweg
Floris van der Burg
Trijsje Franssen
Kamiel Feiertag - penningmeester
Ernst Meijer
Werner van Rossum
Nina Tesselaar
Justin Klinkenberg

Donaties:

De toegang tot Felix & Sofie is 7,50 euro (studenten en stadspashouders 6,50 euro). Dit is zo laag dankzij Perdu, sponsoring en giften. Ook is de redactie van Felix & Sofie geheel vrijwillig. Uw donatie is van harte welkom op NL13 INGB 0004 1673 91 t.n.v. stichting An Sich te Amsterdam. Alvast bedankt!

Website:

Basisvormgeving: Nienke Schachtschabel.
Technische uitwerking: Bram Bos
Opmerkingen over de website naar de webmaster

Felix & Sofie is een geregistreerd handelsmerk van de Stichting An Sich

30 / Laatst gewijzigd: 24-Sep-2021