Interculturele Filosofie en Samuel IJsseling

Felix & Sofie: dinsdag 14 maart 2000

Over de mogelijkheid van interculturele filosofie, en een gesprek met Samuel IJsseling

19.30 uur - Muziek van de filosofenfanfare

20.00 uur - Column van Menno van der Veen

20.10 uur – Chinese appels & Afrikaanse peren; Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle

Is het mogelijk de beste elementen uit niet-westerse filosofieën te combineren met de fraaiste gedachten uit het westerse denken? Ulrich Libbrecht (Antwerpen) denkt van wel. Hij streeft naar een ‘universele filosofie’ op basis van een vergelijking van wereldfilosofieën. Heinz Kimmerle (Rotterdam) gelooft er niet in. De culturen zijn volgens hem te verschillend. Een zoektocht naar het verbindende element in Afrikaanse, oosterse en westerse culturen. (Debatleider: Erno Eskens)

21.00 uur - Pauze met de filosofenfanfare

21.20 uur – Gesprek met Samuel IJsseling

Samuel IJsseling studeerde bij Martin Heidegger, introduceerde rond 1980 het Franse, postmoderne denken in Nederland en was tot voor kort hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. In het gesprek met deze gepassioneerde filosoof zal het gaan over het belang van het postmoderne denken, over de betekenis van lezen en schrijven, spreken en luisteren, over Griekse goden en hun zeggingskracht en over de invloed van Friedrich Nietzsche (Interviewer: Mariëtte Willemsen)

22.00 uur – Nakaarten met de filosofenfanfare

6 / Laatst gewijzigd: 31-dec-2008

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

14 maart 2000
Aanvang: 20.00 - 22.30 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, de uitgeverijen BoomSun en Ambo Anthos en de UvA.