Schuld en boete en machtige woorden

Felix & Sofie: dinsdag 14 december 1999

Dit keer in de grote Zuilenzaal op de eerste verdieping van Felix Meritis: meer stoelen, beter geluid.

19.30 uur - Het Felix & Sofie-huisorkest

20.00 uur - column door René Gude

Column door René Gude, hoofdredacteur Filosofie Magazine, over een intrigerende tekst uit 1793 van Fokke Simonsz. met de titel 'Het toekomende jaar 3000'

20.15 uur - Schuld en boete: Een schaakklokdebat met Ad Verkuijlen en Bas van Stokkum

Van Stokkum (socioloog en hoofdredacteur van Justitiële Verkenningen) stelt dat bij het vaststellen van de strafmaat rekening moet worden gehouden met de sociale achtergrond van de dader. Verkuijlen (filosoof, actief in jongerenintegratie ) vindt daarentegen dat de strafmaat zuiver en alleen moet afhangen van de ernst van de misdaad.

20.45 uur - Pauze met het Felix & Sofie-huisorkest

21.00 uur - Interview met Agnes Verbiest over taalgebruik: 'Het woord is een machtig heerser'

Agnes Verbiest houdt zich bezig met argumentatietheorie en genderlinguďstiek. In haar kritische taalbeschouwingen laat zij zien dat teksten nooit alleen maar informatie overdragen: een tekst bevat ook altijd een impliciete opvatting over die informatie. En ook die wordt overgebracht.

21.50 uur - Pauze met het Felix & Sofie-huisorkest

22.10 uur - Optreden van Desiderius Erasmus

Optreden van Desiderius Erasmus (gespeeld door acteur Johannes Kemkens) naar aanleiding van een te verschijnen nieuwe uitgave van Erasmus' Lof der Zotheid.

3 / Laatst gewijzigd: 31-dec-2008

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

14 december 1999
Aanvang: 19.30-22.30 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, de uitgeverijen BoomSun en Ambo Anthos en de UvA.