Multiculturele strijd en hoofse liefde

Felix & Sofie: dinsdag 12 maart 2002

Strijd en liefde zijn de twee thema's die deze avond bepalen. Eerst een heftig doch beschaafd debat over de westerse waarden en hun verhouding tot de multiculturele samenleving, als die al bestaat. Daarna gaat het over de hoofse liefde, de psychoanalyse en het denken van Jacques Lacan. Met Paul Moyaert, Ruben Gowricharn en Jaffe Vink.

20.00 - Column

Menno van der Veen legt het nog één keer duidelijk uit.

20.10 - Waarden en de multiculturele samenleving

Is Nederland gebaat bij een vast stel normen en waarden? Welke zijn dat, en hoe vast liggen die dan? Volgens Trouw-Letter & Geest-redacteur Jaffe Vink liggen die normen en waarden zo vast dat we kunnen stellen dat de multiculturele samenleving niet bestaat. Het is voor iedereen aanpassen geblazen.
Ruben Gowricharn, kersvers hoogleraar sociale cohesievraagstukken van de multiculturele samenleving aan de Katholieke Universiteit Brabant snapt daar niets van. De normen en waarden liggen wel vast in het spreken erover, maar niet in de naleving ervan. Zijn die normen en waarden dan wel zo sacrosanct? Volgens hem is de multiculturele samenleving juist springlevend en kunnen nieuwkomers best op hun eigen normen-en-waarden-kompas varen.
Een debat onder leiding van Rinus Vermuë en Leon Heuts.

21.10 - Pauze

21.25 - Een psychoanalytisch pleidooi voor hoofse liefde

Paul Moyaert is al jaren gefascineerd door de betekenis van de psychoanalyse voor de filosofie en de analyse van onze cultuur. In zijn denken sluit hij met name aan bij de Franse denker Jacques Lacan (1901-1981).
Moyaert heeft reeds diverse publicaties op zijn naam staan waarin hij het denken van Lacan uitlegt en verder uitwerkt. Een dezer dagen verschijnt Moyaerts nieuwe boek Begeren en vereren. Idealisering en sublimering, waarin hij nagaat wat de mens nu eigenlijk precies van het dier onderscheidt. Hoe scheurt de cultuur zich los van de natuur? Moyaerts cultuurkritische vertoog stelt zich uitdagend op ten aanzien van het hedendaagse streven naar autonomie. Moyaert probeert het begrip sublimering te begrijpen vanuit de esthetische en religieuze ervaring. Al discussiërend met Lacan houdt hij een pleidooi voor de hoofse liefde en verwijdert hij zich van Freud en de psychoanalytische traditie.
Paul Moyaert (1952) is hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Interview: Tiers Bakker.

22.15 - Nabomen in Felix Meritis

Wijn, bier en intelligente gesprekken - want de bezoeker weet het natuurlijk beter.

282 / Laatst gewijzigd: 27-feb-2002

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand

12 maart 2002
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Ruben Gowricharn: Andere gedachten


Paul Moyaert: De mateloosheid van het christendom


Paul Moyaert: Ethiek en sublimatie


Jaffe Vink: Brief aan mijn dochter