Joodse filosofie en Spinoza - Klassieke en moderne grondrechten

Felix & Sofie: dinsdag 12 februari 2002

Een avond over twee thema's: Spinoza en de joodse traditie en de verhouding tussen klassieke en moderne grondrechten Met Steven Nadler, Rob Buitenweg en Frans Jacobs.

20.00 - Column

Désanne van Brederode zegt waar het op staat.

20.10 - Steven Nadler over Spinoza en joodse filosofie

Een interview met Steven Nadler naar aanleiding van zijn boek Spinoza's Heresy - Immortality and the Jewish Mind, dat onlangs verscheen bij Oxford University Press. In dit boek onderzoekt Nadler de vraag waarom Baruch de Spinoza, die zich al spoedig zou ontpoppen als een groot filosoof, in 1656 werd verstoten door de Portugees-Joodse gemeenschap in Amsterdam. Waarom werd hij nu eigenlijk precies in de ban gedaan? Nadler probeert nieuw licht te werpen op Spinoza's denken en op de Joodse religieuze en filosofische traditie waar het aan ontsproot.
In het interview zal het vooral gaan om de plaats van Spinoza binnen de joodse traditie. Wat is eigenlijk joodse filosofie? En wat hebben niet-joden daarmee te maken? Is Spinoza wel een joodse filosoof? En hoe verhouden diens ideeën over (on)sterfelijkheid zich tot het traditioneel Joodse denken op dit punt?
Steven Nadler (1958) werd bekend met zijn grote biografie van Spinoza (Cambridge 1999) die vorig jaar ook in Nederlandse vertaling verscheen bij uitgeverij Atlas. Hij is hoogleraar wijsbegeerte aan de University of Wisconsin te Madison en directeur van het Centrum voor Geesteswetenschappen (Humanities) en lid van het Centrum voor Joodse Studies aldaar. Eerder schreef hij onder meer boeken over Arnauld en Malebranche. Momenteel werkt hij aan een boek over Reason and Happiness - Maimonides, Gersonides and Spinoza and the Tradition of Jewish Rationalism. Interview: Jan Dirk Snel.

De VU-boekhandel en Oxford University Press zijn aanwezig met een boekentafel met o.a. het nieuwe boek van Steven Nadler.

21.10 - Pauze

21.25 - Klassieke en moderne grondrechten

In de Universele Verklaring van de Rechten van Mens staat dat iedereen het recht heeft op voedsel, werk en een dak boven het hoofd. Volgens Frans Jacobs, rechtsfilosoof aan de UvA, zijn dit soort sociaal-economische rechten niet afdwingbaar en dus secundair. Sommige landen hebben gewoon het geld niet om deze rechten te implementeren. De klassieke rechten (vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging, briefgeheim) zouden wel overal uitvoerbaar zijn. Rob Buitenweg, rechtsfilosoof aan de UvH, is het daar niet mee eens. Hij publiceerde onlangs een boek waarin hij betoogt dat juist de sociaal-economische rechten het fundament vormen van alle mensenrechten: wie niets te eten heeft, zal ook niet kunnen genieten van de klassieke vrijheden. Gespreksleiding: Erno Eskens.

22.15 - Nabomen in Felix Meritis

Wijn, bier en intelligente gesprekken - want de bezoeker weet het natuurlijk beter.

231 / Laatst gewijzigd: 4-feb-2002

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

12 februari 2002
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Chrisjan Bremmers, Machiel Karskens, Frans Vosman, Joos van Vugt, Bas Levering en Peter Verbaan: De actualiteit van het geweten


Rob Buitenweg: Recht op een menswaardig bestaan


Paul Cliteur: De filosofie van mensenrechten


Jonathan I Israel: Radical Enlightenment


Steven Nadler: Spinoza