De Privacyrede

dinsdag 6 september 2016

Gaan we naar een wereld vol brave burgers? In De Privacyrede van dit jaar deelt prof. dr. Mireille Hildebrandt (RUN en VU Brussel) haar visie op de verstrengeling van technologie en onderwijs.

Niet alleen de onderwijzer houdt scholieren en studenten in de gaten. Er komen steeds meer volgsystemen die gedrag en prestaties van jongs af aan in kaart brengen, beoordelen en sturen. Spijbelen of een slecht cijfer verborgen houden, is er dus niet meer bij. Maar betekent leren niet juist dat je ook fouten mag maken? Gaan we zo naar een wereld vol brave burgers? Of kunnen we tegen de beslissingen van zulke systemen in beroep? In De Privacyrede van dit jaar deelt prof. dr. Mireille Hildebrandt (RUN en VU Brussel) haar visie op de verstrengeling van technologie en onderwijs. I.s.m. SETUP en SURF.

2262 / Laatst gewijzigd: 04-Aug-2016

Studium Generale Universiteit Utrecht

6 september 2016
Aanvang: 20 - 21:30 uur

Toegang: gratis

Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Domplein 29
Utrecht
Reserveren: Aanmelden niet nodig
E: info@sg.uu.nl
website