Socratisch Gesprek

11 t/m 19 maart 2016

In de filosofie is Socrates' manier van onderwijzen beroemd. Hij probeerde iemand tot inzicht te voeren door een gesprek: vragen stellen, voorbeelden verzinnen, ervaringen analyseren enz. Zijn uitgangspunt was dat je door zelf te denken een inzicht verwerft en niet door het voorgeschoteld te krijgen. Op dit uitgangspunt is een methode van filosofie-onderricht gebaseerd die 'Socratisch gesprek' heet: een oefening in zelf denken door middel van een groepsgesprek waarin, vanuit concrete ervaringen langs de weg van abstractie gezocht wordt naar algemene inzichten. Docent: Dries Boele

2214 / Laatst gewijzigd: 03-Dec-2015

Socratisch Gesprek

11 t/m 19 maart 2016
Aanvang: 19.00-21.30 uur

Toegang: 160,-

Volksuniversiteit Amsterdam
Rapenburgerstraat 73, 1011 VK
Amsterdam
T: 020-6261626 (van 10-16 uur)
Reserveren: via tel.: 020-6 26 1626 (9-16 uur) en via www.vua-ams.nl
E: secretariaat@vua-ams.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.