Vragen over de essentie van het leven.

18 december 2014 t/m 15 januari 2015

Wat is de aard van de werkelijkheid? Wat is de zin van het leven? Hoe te leven? Wij gaan met deze cursus in op moderne denkers die onze zienswijze over deze vragen sterk hebben be´nvloed.

Kant's Copernicaanse revolutie

Bij de start van deze cursus beginnen we dan ook bij een zeer invloedrijk Verlichtingswerk. Het betreft Kants inzicht over de basis van onze kennis van de werkelijkheid. Kants zogenaamde Copernicaanse revolutie.

Reactie en tegengeluid

In reactie op Kant en het Verlichtingsdenken zijn meerdere filosofische stromingen ontstaan die ieder een eigen visie hebben op de werkelijkheid. Zij pogen de essentie van onze werkelijkheid te duiden met daarbij ook het nodige tegengeluid.

Originele teksten lezen

In de reader wordt gewerkt met de originele teksten van de desbetreffende filosofen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gezaghebbende Nederlandse vertalingen van de filosofen: Kant, Hegel, Schopenhauer, William James, Heidegger, Levinas en Z.Bauman.

2103 / Laatst gewijzigd: 03-Sep-2014

EXISTENTI╦LE VRAGEN

elke 2 weken op donderdag

18 december 2014 t/m 15 januari 2015
Aanvang: 10.30

Toegang: Ç 290,- incl. btw

Haarlem - Het Posthuis
De locatie is Het Posthuis in Haarlem. Gelegen aan de Mercuriusstraat in Haarlem - Noord.
Haarlem
T: 0618085560
Reserveren: Inschrijven via Tatkraft.nl. Klik op de link: website.
E: info@tatkraft.nl
website


NB: De volledige cursusbeschrijving valt te lezen via de bovenstaande link Website

NB 2: Het gaat snel met de verkoop, er zijn nu nog slechts 4 van de 15 plekken beschikbaar.

Organisatie:
Filosofische Praktijk Tatkraft