Stiltewandeling

zaterdag 28 maart 2015

Thema is dankbaarheid en besef van het kwetsbare leven. "Alles van waarde is weerloos"schreef Lucebert. Wat werkelijk waardevol is, is kwetsbaar, Je kunt het niet pakken, niet vasthouden. Je kunt er wel door aangeraakt worden.

De aanraakbaarheid maakt het leven rijk en tegelijk kwetsbaar, daarin zijn we allemaal gelijk. Vandaar een wandeling in stilte.

Een initiatief van Mirjam ter Hoeve, die 6 jaar lang in de Bijlmerbajes stiltegroepen met gedetineerden organiseerde.
Ze was daar groepswerker. Opvallend voor haar waren de gesprekken die na het stil zijn plaatsvonden.

2067 / Laatst gewijzigd: 16-Maa-2015

Stiltewandeling

elke laatste zaterdag van de maand

28 maart 2015
Aanvang: 16.00u - 17.00u

Toegang: gratis

Flevopark Amsterdam
Verzamelen bij het Flevoparkbad bij het eindpunt van tram 14
Amsterdam
T: 06-249 88 170
E: sista_max@hotmail.com
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Formulier ingevuld door Josefine Scheepmaker, secretaris Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland.

Organisatie:
Mirjam ter Hoeve in samenwerking met het Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland