De verantwoordelijkheid van de consument in een wereld van honger en ongelijkheid

dinsdag 17 juni 2014

De Duits-Amerikaanse filosoof en activist Thomas Pogge (1953) is een van de bekendste en meeste invloedrijke denkers op het terrein van de mondiale armoedeproblematiek.

In zijn World Poverty and Human Rights (2002) betoogde hij dat de armen in de wereld vooral lijden omdat het mondiale economische systeem zó ingericht is dat het juist hen benadeelt.


Eric Boot, promovendus Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit, gaat met Pogge in gesprek. De voertaal is Engels.

De titel van de lezing is: Consumer Responsibility in a World of Hunger and Unequal Development

Thomas Pogge heeft wereldwijde bekendheid verworven met zijn publicaties, maar ook door zijn betrokkenheid bij diverse internationale projecten die gericht zijn op een bepaald aspect van de mondiale armoedeproblematiek.

Deelname € 9,50 | medewerkers en Vrienden van de RU € 7,- | studenten gratis

2066 / Laatst gewijzigd: 28-Mei-2014

Lezing door filosoof Thomas Pogge

17 juni 2014
Aanvang: 19.30 -21.30 uur

Toegang: 9,50

Collegezalencomplex
Mercatorpad 1
Nijmegen
T: 024-3615555
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Organisatie:
Soeterbeeck Programma en de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit