Filosofisch Café Haarlem: Jos de Mul – Kunstmatig van nature. Op weg naar Homo sapiens 3.0

maandag 7 april 2014

Ontwikkelingen op het gebied van de robotica, neurowetenschappen en biotechnologie dwingen ons om de vraag te stellen wat eigenlijk nog het verschil is tussen mens en robot, tussen evolutie en innovatie, tussen natuurlijk en kunstmatig leven.

Op biotechnologisch gebied heeft men alternatieven ontwikkeld voor het DNA, het ‘bouwplan’ van al het leven. Terwijl de evolutie ooit bestond uit natuurlijke selectie, betreden we met deze alien genetics het tijdperk van kunstmatige selectie.

Mogen we hiermee planten, dieren en mensen ‘verbeteren’? Wie we zijn en wat we willen worden, is meer dan ooit een open vraag, een opgave
Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam,

schrijft het essay van de Maand van de Filosofie en leidt deze avond in. Hij zet de boel op scherp en stelt de prangende vraag: worden wij de eerste soort op aarde die zijn eigen evolutionaire opvolger gaat scheppen?

2046 / Laatst gewijzigd: 01-Apr-2014

Filosofisch Café Haarlem: Jos de Mul – Kunstmatig van nature

7 april 2014
Aanvang: 19.45 - 22.00 uur

Toegang: € 5,- / € 3,- studenten

Remonstrantse Kerk
Remonstrantse Kerk aan de Oranjekade 1 (rolstoeltoegankelijk), Haarlem.
Haarlem
T: 06-16370875
Reserveren: n.v.t.
E: fil.cafehaarlem@gmail.com
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


De Kennemer Boekhandel is aanwezig met een boekentafel

Organisatie:
Filosofisch café Haarlem i.s.m. Kennemer Boekhandel en Bibliotheek Zuid-Kennemerland