Econoom Tomáš Sedláček en literauurwetenschapper Joseph Vogl in tweespraak Myths and Economy

woensdag 26 maart 2014

Mythes kunnen ons helpen uit de economische crisis te komen. De Tsjechische econoom Tomáš Sedláček en de Duitse literatuurwetenschapper Joseph Vogl gaan met elkaar in gesprek over de wortels van de economie, over hoe economen de moderne hogepriesters zijn geworden en hoe een frisse blik op de economische wetenschap kan helpen om tot een oplossing van de crisis te komen.

Ze gebruiken daarbij allebei een andere aanvliegroute. Koen Haegens redacteur van de Groene Amsterdammer leidt het gesprek.

We hebben mythes nodig om de economie te begrijpen stelt Tsjechische econoom Tomáš Sedláček. Uiteindelijk gaat economie gaat over ethiek, over goed en kwaad. Sedláček stelt in zijn boek Economie van goed en kwaad. ‘Om de crisis te begrijpen kunnen we beter te rade gaan bij het Gilgamesj-epos dan bij rationele economische modellen’. Want de economie, dat zijn veelzeggende verhalen van mensen over mensen aan mensen. En wiskundige economische modellen zijn net zo goed verhalen, zij het geformuleerd in een andere taal.

Joseph Vogl daarentegen, stelt dat de economie zélf vergeven is van mythes. Hij schreef er Het spook van het kapitaal over. Dat spook staat volgens Vogl symbool voor de krachten die ons heden bepalen maar die we eigenlijk niet echt begrijpen. Waarom geloven we in een onzichtbare hand van de markt? Waarom geloven wij de op eigenbelang beluste homo economicus? Deze mythes moeten volgens hem juist doorgeprikt worden, want ze impliceren dat het sociale en politieke geen rol van betekenis meer spelen en dat het ‘juiste' economische systeem automatisch tot een rechtvaardige wereld leidt.'

Sedláček en Vogl benaderen met hun disciplineoverstijgende blik de vraag wat economie is, wat haar mythes zijn, en de prangende vraag hoe we uit de economische crisis komen.

Deelname: € 9,50 | medewerkers en Vrienden van de RU € 7,- | studenten gratis

2042 / Laatst gewijzigd: 17-Maa-2014

Tweespraak Myths and Economy

26 maart 2014
Aanvang: 20.00 - 22.00 uur

Toegang: 9,50

Collegezalencomplex
Mercatorpad 1
Nijmegen
T: 024-3615555
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Organisatie:
Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Groene Amsterdammer