Utopia

4 april t/m 6 juni 2014

Thomas More schreef in 1516 zijn beroemde boek “Utopia” en schiep een nieuw woord. Maar wat een utopie is en het nut ervan, daarover wordt nu heel verschillend gedacht. In deze cursus gaat u na of, en zo ja hoe, de idee van een utopie de sociale en maatschappelijke problemen van deze tijd adequaat adresseert.

In acht colleges leert u de geschiedenis van het utopisch denken diepgaand kennen. Deelnemers raken vertrouwd met de relevantie van het begrip utopie, dat cruciaal is voor het verstaan van kunst, cultuur, economie en samenleving.

Aan bod komen onder meer Plato, Thomas More, Francis Bacon, Thomas Muntzer, Karl Marx, Alain Badiou, Ernst Bloch en George Orwell, Boris Groys en Giorgio Agamben.

2029 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2014

Filosofiecursus 8 colleges

wekelijks

4 april t/m 6 juni 2014
Aanvang: 19:30 - 21:30

Toegang: 335

Amsterdam etc.
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam
T: 020-6337729
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie