Het filosofisch essay

1 april t/m 10 juni 2014

In deze cursus leert u schrijven over een filosofische kwestie die u altijd al heeft beziggehouden. Onder een ‘essay’ verstaan wij een persoonlijk opstel waarin u op eigen wijze onderzoekend, argumenterend en prikkelend stelling neemt.

Door eigen ervaringen te combineren met verschillende invalshoeken uit de filosofische literatuur vergroot u al schrijvend uw inzicht in uw onderwerp en in uzelf. De cursus Het filosofisch essay is opgezet rond het brede thema ‘Mens en samenleving’.

De docent introduceert dit thema in de eerste colleges. Vervolgens kiezen de cursisten een klein deelonderwerp om onder begeleiding over te schrijven. Dit schrijven begint met een kort onderzoek.

Als het eigen standpunt is bepaald worden de argumenten gerangschikt. De docent besteedt veel aandacht aan de geldigheid van de redeneringen en het onderscheid tussen meningen, beweringen, feiten en argumenten.

2028 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2014

Filosofiecursus 10 colleges

wekelijks

1 april t/m 10 juni 2014
Aanvang: 14:00 - 16:00

Toegang: 415

Amsterdam
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam
T: 020-6337729
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie