De menselijke geest

2 april t/m 14 mei 2014

De mens als machine. Achter deze vergelijking gaat een heel mensbeeld schuil. Deze cursus gaat over de manieren waarop wij kunnen denken over lichaam, brein en geest. In relatie tot de klassieke mind-body problematiek wordt ingegaan op morele verantwoordelijkheid, vrije wil, zelfbeschikking en emoties.

Wat is de menselijke geest? We kunnen er ons ‘ik’ mee bedoelen, onze ziel, onze wil, een vorm van energie, ons bewustzijn, ons brein. We kunnen zelfs menen dat de menselijke geest helemaal niet bestaat omdat we hem niet kunnen aanwijzen.

De menselijke geest als illusie. Er wordt gekeken wat hersenonderzoekers aan eigentijdse filosofen als Daniel Dennett te melden hebben over de menselijke geest. Ook de evolutietheorie van Charles Darwin komt aan de orde.

En vanzelfsprekend ontbreekt Freud evenmin. Voor een diepgaand inzicht in de verhouding tussen lichaam en geest wordt bovendien teruggegrepen op Descartes. Blijft diens theorie over de verhouding tussen lichaam & geest in onze tijd overeind?

2026 / Laatst gewijzigd: 19-Feb-2014

Filosofiecursus 6 colleges

wekelijks

2 april t/m 14 mei 2014
Aanvang: 14:00-16:00

Toegang: 235

Amsterdam etc.
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam
T: 020-6337729
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie