De Pelgrimreis van DANTE door Frans Versteeg

woensdag 11 december 2013

De Goddelijke Komedie van Dante Alighieri is ongetwijfeld een van meest beroemde werken uit de Europese literatuur.

'De pelgrimsreis van Dante' zal gaan over de samenhangende structuur en de gehele opbouw van het werk, over de overdrachtelijke en symbolische betekenis van de tekst en over wat Goethe noemt de 'exakte Phantasie', die dit fenomenale dichtwerk kenmerkt.

Daarnaast zullen gedurende de gehele voordracht steeds voorbeelden worden genoemd van de manier waarop Dante zijn vele klassieke bronnen gebruikt en parafraseert.

Bij het lezen van de Divina Commedia worden wij door Dante voortdurend in verbinding gebracht met de grote teksten uit onze klassieke oudheid en de bronnen van onze westerse cultuur.

1979 / Laatst gewijzigd: 09-Dec-2013

Lezing De Pelgrimreis van Dante

11 december 2013
Aanvang: 20.00

Toegang: 10.- / 5,-

Boekhandel Kirchner
Leliegracht 36
Amsterdam
T: 020-6244449
Reserveren: RSVP via email
E: info@boekhandelkirchner.nl
website


Organisatie:
Boekhandel Kirchner