Paul van Tongeren – ‘Leven is een kunst’, over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst

woensdag 18 september 2013

Leven is geen kunst zolang het een kwestie van overleven is. Wie moet zorgen te overleven, stelt geen vragen: hij vecht, (vr)eet, verbergt zich. Pas als dat gelukt is, is het mogelijk om van overleven, leven te maken; van vreten, eten en van biologie, kunst. Daarvoor is meer nodig dan filosofie.

Maar zonder de kritische blik die het eigen leven onderzoekt, zal het waarschijnlijk niet lukken. Ethiek is zo'n zelfonderzoek.

Prof. dr. Paul J.M. van Tongeren, won met het boek Leven is een kunst de Socrates wisselbeker 2013. Hij is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen

en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven.
Aansluitend is er op 4 woensdagavonden een leeskring over dit boek.

1931 / Laatst gewijzigd: 05-Sep-2013

Filosofisch Café Haarlem

18 september 2013
Aanvang: 19.45 uur

Toegang: €5,- /studenten €3,-.

Remonstrantse kerk
Oranjekade 1
Haarlem
T: (06) 16370875
Reserveren: nvt
E: fil.cafehaarlem@gmail.com
website


Organisatie:
Filosofisch Café Haarlem