Praktische mystiek van Hildegard van Bingen - Lezingen en intermezzo’s

woensdag 18 september 2013

Mystica, schrijfster, componiste, geneeskundige, politica − abdis Hildegard van Bingen (1098-1179) was een uiterst veelzijdige persoonlijkheid. In een gevarieerd programma van lezingen en intermezzo’s wordt ingegaan op de denkwereld van een van de meest fascinerende geesten uit de Europese geschiedenis.

Hildegard van Bingen was ook iemand die alle aspecten van het leven met elkaar wist te verbinden. Haar mystieke teksten, haar poëzie, haar geneeskundige werk én haar politieke activiteiten ademen alle dezelfde holistische en praktische geest. Daarin schuilt haar zeggingskracht voor de huidige tijd.

Met : Inigo Bocken, filosoof en directeur van het Titus Brandsma Instituut; Bernice Fransen, danseres; Dirk Hanssens osb, prior; Mieke Kock-Rademakers, vertaalster van het werk Scivias van Hildegard van Bingen; Thomas Quartier, theoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen; Joos van Vugt, historicus en programmamaker van het Soeterbeeck Programma; Hans Wilbrink, deskundige op het gebied van de mystiek van Hadewijch en Hildegard van Bingen.
Deelname: € 9,50 | medewerkers en Vrienden van de RU € 7,- | studenten gratis

1928 / Laatst gewijzigd: 29-Aug-2013

Praktische mystiek van Hildegard van Bingen

18 september 2013
Aanvang: 20.00 - 22.00 uur

Toegang: 9,50

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
Nijmegen
T: 024-3615555
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Titus Brandsma Instituut