Cursus Filosofie en religie

7 oktober t/m 9 december 2013

Kan ik geloven in een God als alles begon met de Big Bang? Dreigt er een moreel vacuüm zonder metafysische autoriteit? Kunnen mijn individuele overtuigingen dienen als ethisch kompas?

Lange tijd leek religie uit ons publieke leven te verdwijnen.

Kerken werden minder bezocht en nieuwe inzichten uit de wetenschappelijke hoek zetten het geloof en de religieuze beleving onder druk: ‘De onttovering van de wereld’, zoals socioloog Max Weber dit proces noemde. Maar religie is terug van nooit weggeweest.

In deze breed opgezette cursus gaan deelnemers in op onder meer religie als persoonlijke ervaring, de aard van het geloof, de status van religieuze uitspraken en hun relatie tot de werkelijkheid.

Aan de hand van actuele thema’s worden klassieke onderwerpen uit de filosofie besproken. Aan het eind van de cursus heeft u een goed beeld van de betekenis van religie in onze tijd en de daarmee samenhangende filosofische kwesties.

1925 / Laatst gewijzigd: 29-Aug-2013

Filosofie en religie

wekelijks

7 oktober t/m 9 december 2013
Aanvang: ochtend&avondcursus

Toegang: 335

Amsterdam etc.
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam
T: 020-6337729
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie