Cursus De rechtvaardige samenleving

23 september t/m 25 november 2013

Wat zijn de rechten van het individu in de moderne samenleving? Wat is democratie? Aan welke voorwaarden moet een ideale democratie voldoen? Mogen machtige landen andere naties democratie opleggen? Welke speelruimte heeft de kerk binnen de staat? Hebben vrouwen evenveel mogelijkheden om zich te ontplooien als mannen – of juist meer?

Wat zijn de vooronderstellingen van kapitalisme, communisme, liberalisme? Wat is de werking van ideologieën?

Zulke kwesties komen aan bod in de sociale en politieke filosofie. De kern ervan is dat elke samenleving orde nodig heeft.

De vraag naar de juiste orde is die naar de rechtvaardige samenleving. Maar wat is rechtvaardigheid?

In de cursus ‘De rechtvaardige samenleving’ leert u wat de klassieke denkers maar ook moderne denkers als John Rawls, Carl Schmitt Ronald Dworkin over dit soort dilemma’s te berde hebben gebracht. U kunt er uw eigen standpunt mee scherpstellen.

1924 / Laatst gewijzigd: 29-Aug-2013

De rechtvaardige samenleving

wekelijks

23 september t/m 25 november 2013
Aanvang: ochtend&avondcursus

Toegang: 335

Instituut voor Filosofie
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam etc.
T: 020-6337729
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie