Cursus Taoïsme

16 september t/m 2 december 2013

Hoe vinden we ‘de weg’ (tao) in ons leven? Waarom gaat ons leven soms van een leien dakje, en zit dan weer alles tegen? De taoïstische filosoof Zhuang Zi formuleerde een eigenzinnig antwoord op deze prangende vragen.

In deze cursus staat Zhuang Zi (370 – 290 v. Chr.) centraal, die als de grootste literator van de taoïstische traditie geldt.

Deze denker staat bekend om zijn vrije en onafhankelijke geest, en zijn geschriften staan vol kleurrijke parabels en anekdotes.

Sleutelbegrippen uit het taoïsme zoals wuwei (niet-doen) en tao (de weg) benadrukken het evenwicht tussen onze wil en de wereld om ons heen. In onze complexe wereld is het belangrijk te weten wanneer te handelen en wanneer te wachten.

Taoïsme heeft grote relevantie voor ons dagelijks handelen. Aan de hand van de originele teksten bespreekt u deze en andere taoïstische begrippen en hun betekenis voor onze hedendaagse levenswijze.

1923 / Laatst gewijzigd: 29-Aug-2013

Cursus Taoïsme

wekelijks

16 september t/m 2 december 2013
Aanvang: ochtend&avondcursus

Toegang: 415

Instituut voor Filosofie
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam etc.
T: 020-6337729
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie