Collegereeks: Humanistiek 3.0, Inspiratie, veerkracht en autonomie

maandag 9 september 2013

Veel meer dan we ons bewust zijn, worden wij in ons leven en bij de keuzes die we maken geleid door anderen. Deze invloed van anderen kan op gespannen voet staan met onze autonomie, bijvoorbeeld als we ons in onze opinies, koopgedrag, kledingkeuze, muziekvoorkeur, taalgebruik etc, laten leiden door wat anderen ervan vinden.

Dan is het soms moeilijk om verschil te zien en te voelen tussen wat je zelf wil en wat anderen willen, of erger: wat anderen vinden dat jij moet willen.
We kennen echter ook de stimulerende en sterkende invloed van anderen die inspiratie heet.

Inspiratie bevordert ons zelf-zijn. Voorbeeldfiguren belichamen in hun leven en optreden waarden die voor anderen inspirerend zijn. Hoe werkt deze inspiratie? Hoe kun je autonoom zijn in het volgen van een inspiratiefiguur?

Welke rol speelt veerkracht in het maken van verschil tussen imitatie en inspiratie?
Prof. dr. Joachim Duyndam behandelt deze vragen op basis van zijn onderzoek naar mimesis en voorbeeldfiguren.

1909 / Laatst gewijzigd: 21-Jul-2013

Lezing

Maandelijks

9 september 2013
Aanvang: 19.00 - 20.30 uur

Toegang: 25

Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD
Utrecht
T: 0302390151
Reserveren: U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar m.bos@uvh.nl
E: m.bos@uvh.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Universiteit voor Humanistiek