Filosofische workshop Stil de tijd

15 juni 2013 t/m 20 juni 2012

Joke J. Hermsen en Henk van der Waal over de verhouding tussen ziel en tijd

Van wie is de tijd? Waarom worden we steeds meer geplaagd door een gebrek aan en een versnelling van tijd? Hoe wordt er in de filosofie over de tijd nagedacht?

We lezen onder meer teksten van Henri Bergson, Ernst Bloch, Virginia Woolf en Marcel Proust. Daarnaast komt ook het ervaren van tijd ruimschoots aan bod. Alle deelnemers krijgen een gesigneerd exemplaar van Denken op de plaats rust van Henk van der Waal en Stil de tijd van Joke Hermsen.

Vervolgens staan we uitvoerig stil bij de mogelijkheid van het ontwerpen van een filosofische levenshouding, waarin het onbestemde, het zelf of de ziel nadrukkelijk in het spel worden gebracht. Uitgangspunt vormt de slotzin van het nieuwe essay van Henk van der Waal 'Denken op de plaats rust': ‘Door het beoefenen van het denken, het ons inlaten met de kunst en het ons openstellen voor de liefde kunnen we een levenshouding ontwerpen die het aan de natuur gunt om te verwijlen in haar grote zwijgen, aan de politiek om via het serieus nemen van de wederzijdse aanspraak menselijkheid tot stand te brengen en aan de mens om opgetogen denkend, dichtend en beminnend stem te geven aan het onbestemde.’ Deze workshop onderzoekt de filosofische notie van het onbestemde of de ziel in het werk van diverse auteurs (Plato, Bergson, Nietzsche, Weil) en probeert tevens de filosofische en existentiele draagwijdte ervan te bepalen. In hoeverre heeft de ziel of het onbestemde met de ervaring van een innerlijke tijd te maken? Waarom noemde Nietzsche de fase die voorafgaat aan elk creatief proces 'de windstilte van de ziel'?

1872 / Laatst gewijzigd: 29-Apr-2013

Filosofische workshop Stil de tijd

15 juni 2013 t/m 20 juni 2012
Aanvang: 14.00 uur

Toegang: v.a. €545,- (5 daagse, incl. overnachting)

Dominicanenklooster Huissen
Stadsdam 1
6851 AH
Huissen
T: 026-326 44 22
Reserveren: via http://www.kloosterhuissen.nl/programmas/inschrijven.php?programmaID=733
E: info@kloosterhuissen.nl
website


Organisatie:
Dominicanenklooster Huissen, Amor Mundi, Joke J. Hermsen en Henk van der Waal