Postsecularisme en politiek burgerschap

dinsdag 14 mei 2013

Deze reeks seminars beoogt een debat over de rol van religie in politiek en maatschappij. Onder meer worden de volgende thema's behandelt: het beroep op religie in huidige politieke debatten; de rol van het religeus verleden in de opkomst van het nationalisme; religie en colonialisme en de racialisering van het geloof. Voertaal: Engels.

Pluralisme, religie en wetenschap in de postseculiere modus

Markha Valenta bespreekt het debat over ritueel slachten. Zij betoogt dat het juridisch debat over ritueel slachten de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving onvoldoende respecteert.
14 mei 2013, 15:15 - 17:00
cfh@uu.nl

1869 / Laatst gewijzigd: 24-Apr-2013

Seminar

14 mei 2013
Aanvang: 15:15

Toegang: gratis, registratie verplicht

Drift 25 room 102
Drift 25 room 102
Utrecht
E: cfh@uu.nl


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Centre for the Humanities