Socratisch Café Amsterdam 26 april, thema 'schaamte'

vrijdag 26 april 2013

Wilt u ook met aandacht een gesprek voeren? Op nieuwe gedachten en ideeën komen? Of experimenteren met nieuwe gespreksvormen? Dit alles kan in het Socratisch Café Amsterdam. Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Thema: 'schaamte'

April is de maand van de filosofie. Volgens Coen Simons, de schrijver van het essay van de maand van de filosofie dit jaar, " is schaamte de motor van het ethisch handelen." (Vrij Nederland, 30 maart). Ik vind dit een lastige, maar ook interessante uitspraak. Lastig vind ik de uitspraak, omdat zoveel mensen zich schamen omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn, geen werk hebben of zelfs voor hun eigen lichaam. Terwijl bijvoorbeeld de ex- bankiers van de SNS-bank zich blijkbaar niet schamen voor hun hoge beloning, want hij was toch marktconform. Vaak schamen dus in mijn ogen de mensen zich die niets fout doen, terwijl juist de mensen die wel de mist ingaan zich niet schamen. Hoe kan dan schaamte de motor van ethisch handelen zijn? Wanneer schaam ik me nu terecht? En hoe zit het met de mensen die zich niet schamen, zijn zij moreel hopeloos of juist vrij ? Vrij omdat zij in staat zijn om te genieten als het goed met ze gaat en vrij als het slecht met ze gaat omdat ze dan hun lot kunnen aanvaarden.

Schaamte wordt als een "morele emotie" gezien. We zouden ons schamen als we niet handelen in overeenstemming met onze eigen waarden. Als we ons schamen zijn er dan dus twee opties of we veranderen ons gedrag of we veranderen onze waarden. Als je je schaamt voor iets waarvoor je je eigenlijk helemaal niet wil schamen, is dat dan een signaal dat er iets niet klopt ten aanzien van je persoonlijkheid ethiek? Dat je er eigenlijk bepaalde ideeën op nahoudt, waar je het niet mee eens bent. Is "schaamte" de koninklijke weg naar onze, vaak onbewuste, persoonlijke moraal? Ik nodig jullie van harte uit om op vrijdag 26 april te praten en na te denken over de zin en onzin van "schaamte".

Over Socratisch Café Amsterdam

Het Socratisch Café Amsterdam is één van de oudste filosofische cafés van Nederland, ontstaan uit een initiatief van Het Nieuwe Trivium. Inmiddels maakt het SCA als spin-off, tezamen met een groeiend aantal andere cafés, deel uit van Socratisch Café Nederland.

1866

Socratisch Café Amsterdam

Elke laatste vrijdag van de maand

26 april 2013
Aanvang: 15:30 tot 18:30 uur

Toegang: €10,- (studenten €5,- 4-rittenkaart €30,-)

Huize Coenen-Lydia
Roelof Hartplein 2
Amsterdam
T: 0619156898
Reserveren: niet verplicht
E: pvanvught@gmail.com
website


Organisatie:
Socratisch Café Nederland