Frans de Waal: De Bonobo en de Tien Geboden. Moraliteit, Religie en Primaten – Lezing

vrijdag 24 mei 2013

Volgens Frans de Waal kunnen religie en moraal een morele samenleving versterken maar ze zijn niet de bron van goed gedrag. Die bron ligt in de evolutie.

De mens is van nature niet egoïstisch.

Niet alleen de mens maar ook sociale dieren als apen en olifanten komen elkaar te hulp, troosten elkaar en vertonen emotionele reacties op de nood van anderen. Zowel mensen als dieren zijn evolutionair geprogrammeerd om empathie te hebben met soortgenoten. Empathie helpt mensen én dieren om te overleven.

Zijn religie en moraal dan nog nodig als de mens van nature geneigd is anderen goed te behandelen?

Frans de Waal is primatoloog en etholoog. Hij is hoogleraar Primate Behavior aan de afdeling psychologie van Emory University in Atlanta (VS) en auteur van een reeks boeken over het gedrag van mensapen en met name over de lichamelijke en psychologische verwantschap tussen mensapen en mensen. Hij is een van de meest vooraanstaande wetenschappers op dit gebied en een veelgevraagd spreker.


De lezing is inmiddels uitverkocht. Inschrijven voor de zaal met de videoverbinding is wel nog mogelijk.


Deelname videoverbinding € 5,- | studenten gratis

1862 / Laatst gewijzigd: 11-Apr-2013

Frans de Waal: De Bonobo en de Tien Geboden.

24 mei 2013
Aanvang: 20.00 - 22.00 uur

Toegang: 5

Collegezalencomplex RUN
Mercatorpad 1
Nijmegen
T: 024-3615555
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Organisatie:
Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen