Cursus Leven en dood

4 t/m 11 juni 2013

Wat geeft zin aan het leven? Welke rol speelt de dood in ons bestaan? In onze gehaaste wereld staan we zelden stil bij zulke levensvragen. Soms ontkomen wij er niet aan. Bijvoorbeeld bij een sterfgeval, een verloren liefde of verlies van werk. Zaken die ons terugwerpen op onszelf en de manier waarop we in het leven staan. Op 4 en 11 juni 2013

Maak kennis met het denken over leven en dood. Filosofen als Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Bloch en Bataille verwijzen niet naar een hogere lotsbestemming maar naar onze concrete leefwereld.

Thema’s die via hen aan bod komen zijn onder meer het maken van keuzes, het omgaan met hoop en angst, het aanvaarden van ingrijpende gebeurtenissen, de aard van het kwaad in de wereld, lichamelijkheid en erotiek.

Aan de hand van aansprekende voorbeelden denkt u na over verschillende manieren om op zinvolle wijze inhoud aan uw leven te geven.

1846 / Laatst gewijzigd: 09-Jun-2013

Filosofiecursus Leven en dood

wekelijks

4 t/m 11 juni 2013
Aanvang: 10.30 of 19.30

Toegang: 440

Instituut voor Filosofie
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie