Filosofisch café Haarlem – Frans Jacobs – Schuld en boete

woensdag 3 april 2013

Bij schuld en boete denken we meestal aan innerlijk erkende fouten die alleen vallen goed te maken door welgemeende boetedoening. Toch kun je je schuldig voelen wanneer je door een dom ongeluk iemand hebt aangereden.

En hoe zit het met collectieve schuld, zoals de aantasting van de natuur? Daaraan hebben we allemaal schuld door een optelsom van daden die stuk voor stuk meestal onschuldig zijn. Als hier al sprake is van collectieve schuld,

dan kan die niet door boetedoening ongedaan worden gemaakt. Maar evenmin door er een misdaad van te maken die gestraft dient te worden. Het loont de moeite om het veld van schuld en boete nader te verkennen.

Deze inleiding wordt gegeven door emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek Frans Jacobs. Filosofische boekhandel Spijkerman is aanwezig met een boekentafel.

1841 / Laatst gewijzigd: 13-Maa-2013

Filosofisch café Haarlem – Frans Jacobs – Schuld en boete

3 april 2013
Aanvang: 19.45 uur

Toegang: € 5,- / € 3,- studenten

Remonstrantse kerk
Oranjekade 1
Haarlem
T: 06-16370875
E: fil.cafehaarlem@gmail.com
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Filosofisch Café Haarlem