Zarathoestra, de eerste existentiefilosoof

12 t/m 18 mei 2012

In deze filosofievakantie komt u alles te weten over de beruchte Griekse filosoof Zarathoestra. De naam Zarathoestra of Zoroaster is ons bekend uit de muziek (Richard Strauss) of dankzij het beroemde boek van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Van de historische Zarathoestra (die volgens de huidige stand van het onderzoek leefde in Oost-Iran rond 1700 voor Christus) zijn niet meer dan zeventien gezangen bekend, de Gatha's.

Een inspirerende Griekse filosoof

Dankzij een nieuwe recente vertaling van Dr. Khazai ontdekken we in deze oude tekst een existentiele filosofie die is doorgedrongen tot in de Griekse wijsbegeerte. Pythagoras, Plato en Parmenides verwijzen naar het belang van zijn denken. De historische Zarathoestra wordt in monotheistische religies vaak voorgesteld als een profeet. Bekend is zijn invloed op het jodendom, na de bevrijding van de joden uit Babylon (in de 6e eeuw voor Christus) en op het christendom via het Mithra-isme.

Rijke thematiek

De historische tekst bevat een rijkdom aan thema's die nog steeds aanspreken. Zo is er sprake van keuzevrijheid tussen juist en verkeerd. Zarathoestra verzet zich tegen de valse macht van priesters en roept de dood van de goden uit. Hij spoort aan tot rechtvaardigheid, tot de gelijke behandeling van man en vrouw, en spreekt met ecologisch besef. Interessant is het om na te gaan in welke mate de nietzscheaanse Zarathoestra enerzijds schatplichtig is aan de historische Zarathoestra.

Docent dr. Ann van Sevenant

Dr. Ann van Sevenant is voormalig docent filosofie aan de Hogeschool Antwerpen. Ze is auteur van een vijftiental boeken over hedendaagse wijsbegeerte.

1833 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2013

Filosofievakantie Zuid Frankrijk

12 t/m 18 mei 2012
Aanvang: 15:00

Toegang: 595

St Etienne des Sorts (Fr)
Rue de la liberte 1
St Etienne des Sorts (Fr)
T: 06 2299 3634
Reserveren: via dit formulier http://www.centre-erasme.nl/inschrijven
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Zie website voor alle details

Organisatie:
Stichting Informatie Filosofie