Pur amour: liefde als gift- in christelijke en postchristelijke tijden

14 t/m 20 juli 2012

Wat is liefde? Het gelukzalige gevoel dat iemand van je houdt? Of het pijnlijk hunkeren naar onmogelijke liefde? Ons woord 'liefde' betekent beide. Het is de Eros van het onvervulde verlangen en de Amor van de vervulling, inclusief die van de Amor Dei, 'de liefde Gods'. Wie tot de kern van liefde wil doordringen, stoot onvermijdelijk op die dubbelheid. Dubbelheid die haar geheim pas prijsgeeft als je er het fenomeen van de gift in herkent – het subtiele spel van 'geven, krijgen en ontvangen.'

Filosofievakantie over liefde

Een week lang gaat Marc De Kesel met de cursisten na hoe in de geschiedenis van de filosofie over de liefde en gift is nagedacht. Dit perspectief voert tot een inherent 'dubbelzinnige' kern van het christendom, maar ook tot het dubieuze dat in de kern van onze (post)moderniteit huist. Naast lectuur van teksten wordt ook gewerkt met een indringende analyse van een aantal films.

Docent dr. Marc De Kesel

Dr. Marc De Kesel is verbonden aan de Arteveldehogeschool Gent en de Faculteit der Religiewetenschappen van Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit zijn interesse voor continentale filosofie, publiceert hij over ethiek, kunst- en cultuurkritiek, politieke filosofie, religietheorie en de receptie van de Shoah. Van zijn hand verschenen o.a.: 'Goden breken - Essays over monotheisme' (Boom,Amsterdam 2010) en zijn meest recente boek 'Auschwitz mon amour' (Amsterdam 2012).

1831 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2013

Filosofievakantie Zuid Frankrijk

14 t/m 20 juli 2012
Aanvang: 15:00

Toegang: 595

St Etienne des Sorts (Fr)
Rue de la liberte 1
St Etienne des Sorts (Fr)
T: 06 2299 3634
Reserveren: via dit formulier http://www.centre-erasme.nl/inschrijven
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Zie website voor alle details

Organisatie:
Stichting Informatie Filosofie