Op zoek naar de verloren tijd met Marcel Proust

21 t/m 27 juli 2012

In deze filosofievakantie komt u alles te weten over de Franse filosoof Marcel Proust. Deze is beroemd geworden door de roman: op zoek naar de verloren tijd. Dit boek laat lezen als een verkapte autobiografie, maar het biedt veel meer: een (vaak geestige) schildering van de Parijse hogere kringen en van het verval ervan, van het platteland, een cultuurgeschiedenis, een (tamelijk meedogenloze) schildering van diverse liefdeshistories, en dat alles in een betoverend, filosofisch werk.

Twee hoofddoelen van de cursus

De bedoeling van deze vakantie-cursus is tweeledig. Ten eerste, een goede inleiding in het lezen van Proust. Wie de cursus heeft gevolgd, heeft inzicht in de grote lijnen van het boek. Ten tweede worden tekstfragmenten uit het hele boek thematisch geordend, waardoor inzicht ontstaat in de samenhang, maar ook de diepgang van wat Proust in zijn roman doet.

Elk cursusdag 1 thema

Deze 4 thema's komen aan de orde, die telkens een dag zullen beslaan: de wetten van de liefde volgens Proust; de plaats van de muziek; de plaats van de schilderkunst; de tijd bij Proust (zowel in de zin van de verloren tijd als van de teruggevonden tijd). Daarbij doen we tijdens de zittingen samen de teksten doornemen. Dat biedt de gelegenheid om in alle rust de teksten van Proust te savoureren. Elke dag worden leuke voordrachten gehouden van het boek.

Docent Prof. dr. Frans Jacobs

Prof. dr. Frans Jacobs was tot 1 december 2008 hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Universiteit van Amsterdam, aan welke universiteit hij sinds die tijd verbonden blijft als onderzoeker.

1830 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2013

Filosofievakantie Zuid Frankrijk

21 t/m 27 juli 2012
Aanvang: 15:00

Toegang: 595

St Etienne des Sorts (Fr)
Rue de la liberte 1
St Etienne des Sorts (Fr)
T: 06 2299 3634
Reserveren: via dit formulier http://www.centre-erasme.nl/inschrijven
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Zie website voor alle details

Organisatie:
Stichting Informatie Filosofie