Bevrijdende ervaringen: excursies in het grensgebied van filosofie

4 t/m 10 augustus 2012

Uiteindelijk is filosofie niet het schrijven en lezen van teksten - wel: een wijze manier van omgaan met situaties. Onze toegang tot situaties - en tot de werkelijkheid uberhaupt - zijn onze ervaringen. Omgaan met de situatie begint dan ook met: omgaan met je ervaringen. In 5-daagse workshop begeven we in situaties als: kijken naar opnames van beeldende kunst, muziek, dans en poezie. Zitten en genieten op het terras van Centre Erasme; cultureel wandelen in de omgeving.

Filosofievakantie over bevrijdende ervaringen

Onze esthetische ervaringen -sublimeren- we tot filosofische ervaringen (dialogen helpen daarbij). Het zijn excursies in het grensgebied van filosofie, alledaagse situaties en esthetische ervaringen. Aan het begin van de avond hebben we bovendien gelegenheid tot meta-filosofische overpeinzingen.

Docent drs. Leon de Haas

drs. Leon de Haas studeerde filosofie en massacommunicatie- en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als docent filosofie aan de UvA (kandidaats-assistent bij Hans Achterhuis) en aan de Haagse Sociale Academie. Hij verrichtte als freelancer onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (studie van Georges Bataille en Joseph Beuys). In 1976 begon hij zijn filosofische praktijk, ingebed in de context van samenlevingsopbouw

Praktische filosofie

Vanaf 1990 als organisatie-adviseur en management consultant. Sinds 2007 praktiseert hij filosofie in de eigen onderneming 'Plato Praktijk', met als werkgebied Nederland en Duitsland. Hij werkt voor bedrijven en particulieren als dialoog-ontwerper voor de ontwikkeling van grondige en heldere visies en besluiten. Hij is redacteur van de rubriek 'Filosofische Praktijken' van het tijdschrift Filosofie en bestuurslid van het Duitstalige Berufsverband fur Philosophische Praxis.

1828 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2013

Filosofievakantie Zuid Frankrijk

4 t/m 10 augustus 2012
Aanvang: 15:00

Toegang: 595

St Etienne des Sorts (Fr)
Rue de la liberte 1
St Etienne des Sorts (Fr)
T: 06 2299 3634
Reserveren: via dit formulier http://www.centre-erasme.nl/inschrijven
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Zie website voor alle details

Organisatie:
Stichting Informatie Filosofie