Deleuze in dialoog met Freud en de psychoanalyse

11 t/m 17 augustus 2012

In 1972 verscheen het spraakmakende Anti-Oedipus van Deleuze en Guattari. Tijdens de hoogdagen van de Franse psychoanalyse kreeg dit werk aanvankelijk weinig aandacht. Gaandeweg is het werk uitgegroeid tot een klassieker uit de 2Oste eeuw. Het werk werd recent vertaald in het Nederlands. In deze moeilijk toegankelijke studie discussiƫren Deleuze en Guattari met de inzichten van Freud en vooral van de post-Freudianen.

Filosofievakantie over psychologie

In hun opvattingen omtrent de psychologie van Freud, verdedigen ze dat deze veel aan kracht zou winnen door terug te keren naar de eerste inzichten van Freud. Centraal staat dan de stelling dat we het verlangen niet vanuit het gemis moeten begrijpen, maar als uiting van krachten die een weg banen in het veld waarin ze terechtkomen. De auteurs stellen voor om verschijnselen zoals perversie en schizofrenie niet langer te begrijpen als reactie op Oedipus of als uiting van mislukte oedipalisering.

Het echte Oedipus complex

Hoe dan wel? Vaak wordt de visie van Deleuze en Guattari voorgesteld als een soort romantisering van de waanzin, die typisch zou zijn voor de periode vlak na mei 1968. We zullen aantonen dat dit een foute uitleg is over Oedipus en de correcte uitleg geven. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de in 2010 verschenen Nederlandse vertaling.

Docent Prof. dr. Paul Moyaert

Prof. dr. Paul Moyaert studeerde filosofie te Leuven en Parijs. Hij is als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij Wijsgerige Antropologie doceert. Hij is lid van de Belgische School voor Psychoanalyse.

1827 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2013

Filosofievakantie Zuid Frankrijk

11 t/m 17 augustus 2012
Aanvang: 15:00

Toegang: 595

St Etienne des Sorts (Fr)
Rue de la liberte 1
St Etienne des Sorts (Fr)
T: 06 2299 3634
Reserveren: via dit formulier http://www.centre-erasme.nl/inschrijven
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Zie website voor alle details

Organisatie:
Stichting Informatie Filosofie