Stoicijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid

18 t/m 24 augustus 2012

De stoa levenskunst betekent dat je een leider bent in plaats van een lijder. 'Stoi-icijns' wordt in de volksmond en in de media vaak als synoniem gebruikt voor zowel onverschillig en ongevoelig zijn evenals passief en berustend. Echter, de stoa filosofie nader bekeken blijkt het tegendeel. Het betreft alleen de lastige, ongewenste en zelfzuchtige passies, die blind en ongevoelig maken voor wat andere mensen ervaren en willen.

Filosofievakantie over levenskunst

Ook dat a-patheia hetzelfde is als onverschilligheid/berusting, is een misverstand. Deze levenskunst betekent juist actief zijn. Bij zowel de (halve) stoa Epicurus, de Griekse stoa Epictetus, de Romeinse stoa Seneca, de 17e eeuwse Spinoza en de 20e eeuwse Sartre treffen we het fundamentele onderscheid aan aan tussen lijden (door passies worden gedreven) en leiden (met kennis en inzicht initiatief nemen) en tevens de opvatting dat dit verschil wordt bepaald door een manier van denken.

Interactieve filosofie

Filosoferen leren via debatteren. Werkwijze met tekstbundel: inleiding in elke filosoof, tekstlezing, discussie en praktische oefeningen.

Docent dr. Miriam van Reijen

Dr. Miriam van Reijen is filosofe en sociologe, docente filosofie in het HBO en voorzitter van de Vereniging voor Filosofie Onderwijs. Zij is actief op het terrein van Filosoferen over emoties en heeft een voorliefde voor Spinoza. Tevens is zij betrokken bij verschillende filosofische cafes. In mei 2010 promoveert zij in Tilburg op een proefschrift over Spinoza's politieke economie van de passies.

1826 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2013

Filosofievakantie Zuid Frankrijk

18 t/m 24 augustus 2012
Aanvang: 15:00

Toegang: 595

St Etienne des Sorts (Fr)
Rue de la liberte 1
St Etienne des Sorts (Fr)
T: 06 2299 3634
Reserveren: via dit formulier http://www.centre-erasme.nl/inschrijven
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Zie website voor alle details

Organisatie:
Stichting Informatie Filosofie