Beschaafde botsingen, cultuur en conflict

13 t/m 19 oktober 2012

De titel voor deze studieweek varieert op het beroemde en voor velen beruchte boek 'Botsende beschavingen' van de Amerikaanse politieke wetenschapper Samuel Huntington. Deze laat zien dat op de breuklijnen van de grote wereldbeschavingen ernstige botsingen kunnen voordoen. De auteur probeert juist de spanningen tussen wereldbeschavingen als de Islam en het Christendom te begrijpen en mede op grond daarvan mogelijke conflicten te matigen of te voorkomen.

Filosofievakantie met Denker van het Vaderland

Als Denker des Vaderlands werkte Hans Achterhuis met vriend en collega Nico Koning aan een grote studie die het soort vragen van Huntington filosofisch herneemt en uitwerkt. Zijn uitgangspunt is dat de mens niet alleen het meest mimetische maar ook het meest gewelddadige dier is. In de mimese, de navolging van anderen, botsen mensen met elkaar in een strijd om de objecten die zij begeren. Thomas Hobbes omschreef deze oersituatie als 'een oorlog van allen tegen allen'.

Rede brengt vrede?

Hoe zijn mensen ondanks deze uitgangssituatie erin geslaagd om steeds vreedzamer vormen van beschaving te construeren? Kunnen we onze wereldbeschaving met vertrouwen tegemoet zien? Is onze huidige wereld in grote trekken vreedzamer dan het vaak gewelddadige verleden? Dit soort actuele vragen vormt de achtergrond voor filosfische discussies. In de beantwoording krijgen naast Huntington en Hobbes, ook de bijdragen van sociologen ruime aandacht.

Docent Prof. dr. Hans Achterhuis

Prof. dr. Hans Achterhuis was hoogleraar aan de Universiteit van Twente, is recensent van wijsgerige literatuur voor De Volkskrant, redacteur van het Kritisch Denkerslexicon en redacteur van het Tijdschrift voor Filosofie.

1825 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2013

Filosofievakantie Zuid Frankrijk

13 t/m 19 oktober 2012
Aanvang: 15:00

Toegang: 595

St Etienne des Sorts (Fr)
Rue de la liberte 1
St Etienne des Sorts (Fr)
T: 06 2299 3634
Reserveren: via dit formulier http://www.centre-erasme.nl/inschrijven
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Zie website voor alle details

Organisatie:
Stichting Informatie Filosofie