Filosofie en tragiek in het werk van Martha Nussbaum

20 t/m 26 oktober 2012

De invloedrijke Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum gaat in haar hoofdwerk 'De Breekbaarheid van het goede' in op de vraag hoe de filosofie zich kan verhouden tot de tragische dimensie in het menselijk bestaan. Zij doet dit door de belangrijkste werken van Plato en Aristoteles te confronteren met de grote tragedies van Aeschylos en Sofokles. Daarbij bespreekt zij een aantal dialogen van Plato (onder meer de Staat, de Phaedo en het Symposium) en de Ethica Nicomacheia van Aristoteles.

Filosofievakantie over ethisch leven

In al deze teksten wordt een zoektocht ondernomen naar het goede en gelukkige leven, waaruit de tragiek lijkt te worden uitgebannen. Het tragische lijkt zo iets te zijn wat door de mens overwonnen kan worden. Maar is deze pretentie wel gerechtvaardigd? Zijn het de grote tragedieschrijvers, die ons een realistischer beeld schetsen van het menselijk leven? Zet hun confrontatie van dit menselijk leven niet elk streven van de mens naar geluk neer als iets voorlopigs en wezenlijk kwetsbaars?

Menselijk bestaan

Soortgelijke vragen behandelt Nussbaum op indringende wijze in haar magistrale hoofdwerk. Zij geeft in haar boek ook beschouwingen over wezenlijke verschillen tussen filosofische teksten die primair redenerend van aard zijn en literaire werken als de tragedies. Worden door beide soorten teksten niet wezenlijk verschillende dimensies van het menselijk bestaan uitgedrukt? Ofwel: hoe verhoudt zich een filosofische tekst tot een literaire tekst? Op al deze vragen zal in de cursus worden ingegaan.

Docent dr. Paul Juffermans

Dr. Paul Juffermans is arts en filosoof. Hij promoveerde in 1982 op een proefschrift over het overheidsbeleid in de gezondheidszorg in Nederland. In 1989 begon hij aan de studie filosofie met als specialisatie godsdienstfilosofie. In 2003 promoveerde hij op een proefschrift, getiteld Drie perspectieven op religie in het denken van Spinoza. Hij publiceert over Spinoza en over godsdienstfilosofie in het algemeen. Hij werkt als filosofiedocent aan diverse instellingen.

1824 / Laatst gewijzigd: 25-Feb-2013

Filosofievakantie Zuid Frankrijk

20 t/m 26 oktober 2012
Aanvang: 15:00

Toegang: 595

St Etienne des Sorts (Fr)
Rue de la liberte 1
St Etienne des Sorts (Fr)
T: 06 2299 3634
Reserveren: via dit formulier http://www.centre-erasme.nl/inschrijven
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Zie website voor alle details

Organisatie:
Stichting Informatie Filosofie