Radicaal anders? Filmgesprek over nieuwe vormen van zingeving

woensdag 20 februari 2013

Waar zoek jij naar zin? En vind je die ook? De kerken zijn leeg, maar nieuwe vormen van spiritualiteit worden nog vaak bestempeld als iets voor ik-gerichte vaagneuzen. Klopt dat? Misschien zijn zij juist de nieuwe revolutionairen die gaan zorgen voor een andere samenleving. En hoe groot zijn de verschillen met traditionale religies eigenlijk? Over deze vragen gaan Maarten Meester, Frans Jespers en Maaike de Haardt met elkaar in gesprek. Filmfragmenten vormen de rode draad.

Maarten Meester is filosoof en auteur van Jonge denkers over grote religies Nieuwe spiritualiteit.
Frans Jespers is hoofddocent Vergelijkende godsdienstwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en redacteur van Nieuwe religiositeit in Nederland.
Deelame 9,50 | medewerkers en alumnipashouders RU 7,- | studenten gratis
Meer informatie en inschrijven op www.ru.nl/sp/radicaalanders

Maaike de Haardt is hoogleraar Empirische religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dit programma maakt deel u van het meerjarenproject Wat is ons heilig? Een project van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Trouw, Ikon en W!J dat in literatuur, film, tweespraken, lezingen , preecken en meer, verkent wat ons heilig is.

1807 / Laatst gewijzigd: 01-Feb-2013

Radicaal anders? Filmgesprek

20 februari 2013
Aanvang: 20.00 - 21.30 uur

Toegang: 9,50

Collegezalencomplex RUN
Mercatorpad 1
Nijmegen
T: 024-3615555
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Organisatie:
Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen met Trouw, Ikon en WIJ.