Dichtkunst en anonieme spermadonatie

Felix & Sofie: dinsdag 14 november 2000

Een debat over filosofie & dichtkunst met dichter Ilse Starkenburg en hoogleraar Maarten van Nierop. En nóg een debat over de vraag of anonieme spermadonatie in strijd is met de mensenrechten, met Maja Pellikaan en Hans Warmerdam.

19.45 uur - aperitief met levende muziek

20.00u - boekbespreking: Hegel - A Biography

Door Menno van der Veen.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel geldt als een van de grootste denkers van de negentiende eeuw. Terry Pinkard legt de filosofie van Hegel uit en situeert hem in zijn tijd. Zo ontstaat het beeld van een groot en ambitieus denker in een door Napoleon gedomineerd, tumultueus tijdperk.

20.10u - Over waarheid en verdichting

Filosofen verkondigen de waarheid en dichters zijn mooipraters die het met de waarheid niet zo nauw nemen. Of niet? Wat hebben filosofen en dichters bij elkaar te zoeken?
Ilse Starkenburg (filosofe en dichter) en Maarten van Nierop (hoogleraar filosofie van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam) wisselen van gedachten over de functie van poezie en de (on)macht van het schone woord. (Gespreksleiding: Mariëtte Willemsen)

21.00u - pauze met levende muziek

21.20u - Een vruchtbaar gesprek

Anonieme spermadonatie en de rechten van het kind
Met de filosofe Maja Pellikaan en de historicus/publicist en co-ouder Hans Warmerdam.

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt anonieme spermadonatie over twee jaar verboden. Pellikaan is daar een warm voorstander van, omdat het kennen van je biologische ouders volgens haar een fundamenteel mensenrecht is. Zo'n verbod is noodzakelijk als de Nederlandse overheid haar handtekening onder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens serieus neemt (zie onder andere haar paper Procreation and a Balance of Right). Warmerdam, die meerdere publicaties schreef over niet-traditioneel ouderschap, stelt kritische vraagtekens bij dit fundamentele recht, niet alleen als één van de vier (bekende) ouders van twee mooie dochters, maar ook in het algemeen: hoe zeker ben jij bijvoorbeeld dat je vader je echte vader is? En hoe belangrijk is dat eigenlijk? (gespreksleiding: Ellen ter Gast)

22.10u - nakaarten met levende muziek

18 / Laatst gewijzigd: 1-mei-2001

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

14 november 2000
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.
Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs en de VU Boekhandel.