Tegendenkers: Hans Achterhuis in gesprek

maandag 15 april 2013

Nieuwe ideeŽn en stromingen ontstaan door je af te zetten tegen je voorgangers. Prof. Achterhuis gaat daarom in gesprek met tegendenkers.

ĎTegenspraak brengt ons verderí, luidt een beroemde leus uit de jaren zestig. Dat geldt voor de democratie waarin ruimte moet zijn voor oppositie, maar evenzeer voor de wetenschap en filosofie. Wetenschap bedrijven is proberen het tegendeel te bewijzen. En in de filosofie ontstaan nieuwe ideeŽn vaak door je af te zetten tegen anderen die het met jou oneens zijn en bereid zijn tot diepgaande ideeŽnuitwisseling.

Prof. dr. Hans Achterhuis (Filosofie, UT en Denker des Vaderlands) benadrukt in zijn werk het belang van Ďtegen jezelf indenkení. Studium Generale nodigt Ďtegendenkersí uit om met Achterhuis in discussie te gaan. Aan de orde komt de zelfbeschikking over leven en dood. Die hoort toch bij een menswaardig bestaan? Of staat ze de fatsoenlijke zorg voor stervenden in de weg? En wat kunnen we leren van de Amerikaanse filosofe Ayn Rand die fel inging tegen een altruÔstische moraal. Waarom zou haar denken navolging moeten krijgen in Nederland? Mensverbetering krijgt telkens nieuwe vormen, van bril tot hersenimplantaat, maar kun je dat vatten in goed of fout? En al die aandacht voor levenskunst, leidt die ook tot maatschappelijke actie of blijft het bij beschouwing? Vier tegendenkers spreken zich dit voorjaar uit, waarna Achterhuis met hen in debat gaat.

Lezingen:
Als de dood voor de dood.
Kapitalisme als onbegrepen ideaal.
Moraal van de dingen.
Leven is geen kunst, maar goed leven wel.

1799

Lezingenreeks: Tegendenkers

Maandelijks

15 april 2013
Aanvang: 20.00

Toegang: Gratis

Aula
Academiegebouw, Domplein 29
Utrecht
T: 030 253 2436
Reserveren: Nee
E: info@sg.uu.nl
website


Organisatie:
Studium Generale Utrecht