Op 't randje. Over de grenzen van wetenschap.

woensdag 27 maart 2013

Wie bepaalt wat wetenschap is? Acht lezingen en een film over de alsmaar bewegende grenzen van de wetenschap.

Wittgenstein, Darwin, Freud en Einstein braken met het verleden en leidden ons een nieuw paradigma in. Maar niet iedere breuk met traditie vindt wetenschappelijke navolging. Wie bepaalt welke kant het onderzoek uitgaat? Is dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - het ‘forum, geweten en de stem’ van de wetenschap in Nederland? Of is dat de burger? Hoe vaak je artikel wordt gedownload is steeds belangrijker. Net als scoren in de media.

Kennis komt soms uit onverwachte hoek. Terwijl de wetenschappelijke status van een dubbelblind medicijnonderzoek tamelijk onbetwist is, wordt onderzoek naar bijna-doodervaringen ongrijpbaar gevonden. Is dat terecht? In de Geestes-, Bčta-en Sociale wetenschappen wordt op verschillende manieren onderzoek gedaan. Hoe ga je om met onderwerpen die zich op de snijvlakken hiervan bevinden?

Censuur weerhield honderd jaar geleden de Britse George Murray Levick ervan om zijn observaties van het pikante seksleven van pinguďns te publiceren. Wat zijn de taboes binnen de wetenschap van vandaag en wat levert het op als je die doorbreekt?

In deze serie gaan we op zoek naar ’t randje van de wetenschap. Wat mag je je als wetenschapper in moreel en methodisch opzicht veroorloven?

Lezingen:
Over de grenzen van wetenschap.
In naam van de wetenschap.
Aan de andere kant.
Buitebeentjes.
Wetenschap in de media.
Ranking en rangorde.
Film: Das Experiment.
Onwaarschijnlijk onderzoek.

1790 / Laatst gewijzigd: 20-Dec-2012

Lezingenreeks Op 't randje

27 maart 2013
Aanvang: 20.00

Toegang: Gratis

Aula
Academiegebouw, Domplein 29
Utrecht
T: 030 253 2436
Reserveren: nee
E: info@sg.uu.nl
website


Organisatie:
Studium Generale Utrecht