Steven Pinker: Ons betere ik

zaterdag 4 mei 2013

Lezing van Steven Pinker over de geschiedenis van geweld, in het kader van de 4 mei Herdenkingslezing.

Net als voorgaande jaren draagt de Universiteit Utrecht, in samenwerking met de Vrede van Utrecht en het Utrechts Comité 4 mei herdenking, bij aan een actuele vorm van herdenken. Na de dodenherdenking op het Domplein laat Studium Generale professor Steven Pinker (Psychologie, Harvard University) aan het woord.

De twintigste eeuw wordt wel eens de meest gewelddadige eeuw in de geschiedenis van de mensheid genoemd. Volgens Pinker is dit onterecht. De mens is juist minder gewelddadig geworden door de eeuwen heen. En ondanks de wereldoorlogen past de afgelopen eeuw in die trend. In zijn boek The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined onderzoekt Pinker de geschiedenis van geweld en betoogt dat het gebruik daarvan op alle fronten is afgenomen.

Pinker stelt dat gewelddadig gedrag inherent is aan ons mens-zijn. Maar omdat we onder andere handel gingen drijven, hebben we geleerd onze impulsen te beheersen. Ook de ontwikkeling van een groter empathisch vermogen door toegenomen geletterdheid had gevolgen: het aantal moorden nam af, slavernij kon niet langer worden goedgepraat en ook in de rechtszaal werden we fijngevoeliger. Volgens Pinker is de wereld er dus vreedzamer op geworden. Hoe kunnen we deze ontwikkeling voortzetten?

De muzikale introductie wordt verzorgd door muzikanten van Culture Connections Company (CCC). Zij verbinden culturen en landen met zelfgecomponeerde muziek.

1785 / Laatst gewijzigd: 09-Jun-2013

Herdenkingslezing (4 mei)

4 mei 2013
Aanvang: 20.15

Toegang: Gratis

Aula, Academiegebouw
Domplein
Utrecht
T: 030 253 2436
Reserveren: Nee
E: jessie.waalwijk@sg.uu.nl
website


Organisatie:
Studium Generale Utrecht