Lezing over het politieke experiment Amerika door Amerikaans politiek denker James Block

maandag 26 november 2012

Volgens de Amerikaanse politiek denker James Block moet het vrije individu de basis vormen van een echt vrije samenleving. Dan zou het politieke experiment dat Amerika heet, een betere kans van slagen hebben. Marcel Wissenburg, hoogleraar Politieke theorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaat met James Block in gesprek.

Bekijk ook de video-aankondiging van Jordy Geerlings, promovendus Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarin hij uitlegt wie James Block is. www.ru.nl/sp/jamesblock

Amerika is een groot politiek experiment. Een moderne samenleving zonder de last van gewoonten en tradities, van onderdrukking en feodaliteit. Een samenleving die haar burgers maximale ruimte biedt om een eigen leven te leiden.

Maar hoe maak je mensen die geen gemeenschappelijke tradities hebben, tot goede burgers? Welke rol speelt het onderwijs daarin? Liggen conformisme en groepsdwang niet op de loer?


James Block is hoogleraar Politieke theorie en Amerikaanse cultuur aan DePaul University, Chicago. Naast zijn wetenschappelijke werk schrijft Block voor diverse opinietijdschriften en voor de New York Times. In februari 2012 verscheen zijn boek The Crucible of Consent: American Child Rearing and the Forging of Liberal Society. Marcel Wissenburg, hoogleraar Politieke theorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, leidt het gesprek.

1770 / Laatst gewijzigd: 25-Nov-2012

Lezing James Block

26 november 2012
Aanvang: 20.00 - 22.00

Toegang: Deelname 9,50 | medewerkers en alumnipashouder RU 7,- | studenten gratis

Collegezalencomplex RU Nijmegen
Mercatorpad 1
Nijmegen
T: (024) 361 55 55
Reserveren: www.ru.nl/sp/jamesblock
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Organisatie:
Soeterbeeck Programma