Een grenzenloze wereld of een wereld vol grenzen?

woensdag 21 november 2012

Discussie en boekpresentatie met Ronald Tinnevelt, Ashley Terlouw, Esther-Mirjam Sent, Willemijn Verkoren en Henk van Houtum

De wereld kent politieke, economische, culturele en morele grenzen. Door de globalisering lijken veel grenzen minder belangrijk te worden. Tegelijkertijd worden sommige grenzen juist nadrukkelijker getrokken en verdedigd. Wat is toekomst van de grenzen in de wereld? Zijn we op weg naar een grenzenloze wereld of naar een wereld vol grenzen?

Rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt, rechtssocioloog Ashley Terlouw, econoom Esther-Mirjam Sent en conflictdeskundige Willemijn Verkoren, allen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Politiek geograaf Henk van Houtum, voorzitter van de studiegroep Mondiale Rechtvaardigheid, leidt het gesprek.

De studiegroep Mondiale Rechtvaardigheid van het Soeterbeeck Programma schreef gezamenlijk het boek Eerlijke nieuwe wereld. Voorbij de grenzen van de natiestaat (uitgeverij Klement) over de betekenis van grenzen voor de kloof tussen arm en rijk in de wereld. Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, neemt het eerst exemplaar in ontvangst.

1769 / Laatst gewijzigd: 25-Nov-2012

Boekpresentatie

21 november 2012
Aanvang: 16:00-17:30

Toegang: Gratis

Spinozagebouw, SP 01.09
Montessorilaan 3
Nijmege
T: (024) 361 55 55
Reserveren: www.ru.nl/sp/grenzenlozewereld
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Organisatie:
Soeterbeeck Programma