Socratisch Café Amsterdam 26 oktober, thema 'crisis'

vrijdag 26 oktober 2012

Het Socratisch Café Amsterdam is een openbare ontmoetingsplaats voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden. Onder begeleiding van deskundige gespreksleiders doe je gezamenlijk onderzoek naar de principes onder de deugdelijke opvattingen van jou en je gesprekspartners n.a.v. een maandelijks thema. Hiervoor worden diverse gesprek- en reflectievormen aangeboden. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook leren zelf een gesprek te leiden.

Thema 'crisis'

Het woord crisis gaat terug op het oud Griekse “krisis” dat 'beslissing' of 'scheiding' in de zin van 'beslissende ommekeer betekent'. Oorspronkelijk komt het woord uit de geneeskunde waarmee het beslissende stadium of keerpunt van een ziekte wordt aangeduid. Pas vanaf 1600 wordt het ook voor andere niet medische situaties gebruikt.

Ik moest bij crisis ook denken aan het stadium van de "aporie", de verwarring, bij het socratisch gesprek. Eerst moeten de deelnemers aan het twijfelen gebracht worden over bestaande ideeën, de "elenchus", met als gevolg dat ze in een toestand van verwarring, "aporie" komen, dan pas ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën, de "maieutiek". Is de aporie ook een vorm van crisis? En in die zin ook een beslissend stadium, waarbij uiteindelijk de stap wordt gezet naar de geboorte van nieuwe ideeën, maar ook het risico bestaat dat de deelnemers in verwarring naar huis gaan?

Bij het socratisch gesprek is de “aporie” een noodzakelijk stadium. Pas als mensen niet meer zo zelfverzekerd zijn dat ze het allemaal weten, is er de noodzaak om eens goed na te gaan denken. Hoe zit dat met crisis in ons dagelijks leven? Is crisis noodzaak? Of kunnen we ook tot nieuwe inzichten komen of veranderen zonder crisis. En wat is de relatie van "crisis " met het thema "vragen" van de vorige maand? Welke vragen moeten we ons stellen als het crisis is zodat we uiteindelijk tot een nieuw perspectief komen en niet in verwarring uiteengaan?

Op vrijdagmiddag 26 oktober bent u van harte uitgenodigd om het thema crisis te onderzoeken. Naast het vertrouwde socratische gesprek/dialoog zullen we deze middag ook aanbieden de oefening "het koor spreekt… " uit het Engelstalige praktijkboek van Het Nieuwe Trivium.

Over Socratisch Café Amsterdam

Het Socratisch Café Amsterdam is één van de oudste filosofische cafés van Nederland, ontstaan uit een initiatief van Het Nieuwe Trivium. Inmiddels maakt het SCA als spin-off, tezamen met een groeiend aantal andere cafés, deel uit van Socratisch Café Nederland.

1750

Socratisch Café Amsterdam

Elke laatste vrijdag van de maand

26 oktober 2012
Aanvang: 15:30 tot 18:30 uur

Toegang: €10,00 (studenten €5,00 4-rittenkaart €30,-)

Huize Coenen-Lydia
Roelof Hartplein 2
Amsterdam
T: 0619156898
Reserveren: n.v.t.
E: pvanvught@gmail.com
website


Organisatie:
Socratisch Café Nederland