Vrijheid zonder keuze

donderdag 25 oktober 2012

Onder onze vrijheid verstaan we doorgaans keuzevrijheid: de vrijheid om autonome keuzes te maken die aan niets anders dan onszelf ontleend zijn. Maar lijkt keuzevrijheid niet al snel in willekeur te vervallen? Hoe en waarmee vullen we de vrijheid in? Op deze avond zullen twee sprekers vanuit twee minder gangbare invalshoeken verwoorden, hoe vrijheid te begrijpen is.

Victor Kal

ďVeronderstelt vrijheid niet enige oriŽntatie en moet die oriŽntatie niet eerder van buiten komen? Volgens Martin Heidegger is de mens alleen maar vrij in de mate waarin die mens het gevestigde leven in het geding durft te brengen, er een openheid in wil zien, en vertrouwt op een nieuwe levenskans die zich mogelijkerwijs aan hem of haar voordoet. Doet die nieuwe kans zich eenmaal voor, dan valt er niets meer te kiezen. De vraag is dan natuurlijk wel, waar de verantwoordelijkheid blijft wanneer het keuzemoment wegvalt.Ē

Maarten Coolen

ďDe huidige discussie over het wel of niet bestaan van vrijheid lijkt gevangen te blijven in de tegenoverstelling van de volgende twee opvattingen over de mens. Ofwel men meent dat de mens een denkend subject is dat de bron is van zijn autonome handelen, ofwel de mens wordt begrepen als een wetenschappelijk verklaarbaar biologisch systeem. Beide gaan er echter aan voorbij dat de mens zijn wereld primair vanuit een lichamelijk perspectief erop ervaart; in een belichaamde gerichtheid op de situatie waarin wij ons ophouden, antwoorden wij op uitnodigingen die uitgaan van wat zich daarin aandient."

Door deze twee invalshoeken in gesprek met elkaar te brengen hopen we het probleem op een andere manier aan te kunnen snijden.

1748 / Laatst gewijzigd: 05-Okt-2012

Lezing Maarten Coolen en Victor Kal

25 oktober 2012
Aanvang: 20:00

Toegang: gratis

SPUI25
Spui 25-27
Amsterdam
T: 06 17 405 171
Reserveren: Via de website van SPUI25 kan men zich gratis aanmelden.
E: classcass@homail.com
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Caszimir Cleutjens (voor Spui25)